Reference

"V kurzu jsem se učil novým dovednostem: třeba více naslouchat, nereagovat hned, dívat se pohledem druhého, vyjadřovat své pocity, hledat třetí cestu, být si vědomí svých talentů a i toho že bez druhých se neobejdeme. Nezměníme ihned celou farnost či diecézi, ale zasejeme malé semínko, které bude růst..."

Marek Neužil

farnost Bučovice

"Tento kurz mne učil dívat se na svět jiným pohledem, otevřenýma očima. Zklidnila jsem se a díky tomu jsem se naučila sama se sebou o okolím pracovat jinak.

Anežka Nováková

farnost Žarošice

"Od nás z farnosti se kurzu účastnila Veronika M. Vidím, že navazuje kontakty s řadou, farníků a všímá si nových lidí ve farnosti. Pomohla mi na schůzce s hudebníky, na které se řešila napjatá situace ve farnosti. Vítám, že získanými zkušenostmi nabízí obohatit pastorační radu farnosti. Jsem vděčný, že se kurzu zúčastnila a děkuji také všem pořadatelům". 

P. Josef Rybecký

farnost Tišnov