Pro koho je program určen?

Vzdělávací program je určen pro "tahouny" farních společenství v rámci brněnské diecéze.

Lidi, kteří již pro farnost žijí a dýchají, působí jako neformální leadeři, fungují v rámci pastoračních rad, mají potenciál ostatní spojovat a stávat se v místní komunitě "tvůrci pokoje". (Mt 5,9)

Každý, kdo se snaží o vytváření kvalitních vztahů s lidmi ví, že to vůbec není lehké.

Naším cílem je poskytnout lidem podporu a přirozené nástroje měkkých dovedností, které ve spojení s modlitbou a hledáním Pánovy vůle pomohou z farností vytvářet skutečné farní rodiny a autentická společenství, po kterých toužíme.

Ptáte se, zda je tento program určen pro Vás? Zkuste si odpovědět na následující otázky:

  • Jste aktivní ve farnosti?
  • Vadí Vám, pokud jsou lidé rozděleni na mnoho partiček, které se mezi sebou nechtějí sdílet?
  • Máte snahu lidi spojovat? 
  • Chcete vytvářet jednotu v různosti?
  • Toužíte být „tvůrci pokoje“?
  • Máte zkušenost, že i při dobré vůli se věci vždy nedaří tak, jak by člověk chtěl?
Odpověděli jste 6x ano? V tom případě je vzdělávací program určen právě pro Vás.
Přihlásit si můžete vyplněním tohoto formuláře.

Program nám dovoluje vytvořit uzavřenou skupinu 15 osob.

Přednostně budou zařazeni zájemci splňující kritéria: motivace, potenciál a ochota využívat dovedností pro službu v místní komunitě, rovnoměrné zastoupení děkanátů.

Zájemci o jednotlivá témata mohou doplnit uvolněnou kapacitu jednotlivých kurzů.

Jde o pilotní projekt, který pokud přinese plody v příštích letech ho rozšíříme. Věříme, že v příštím roce otevřeme kurz pro větší kapacitu uchazečů.